03
    • Provádíme komplexní i částečné demolice stavebních konstrukcí včetně dopravy a kontinuální likvidace vzniklého odpadu na skládku podle jeho zatřídění.

    • V průběhu prací dbáme na dodržení všech bezpečnostních předpisů a norem, protiprašných opatření. Naši pracovníci jsou vždy vybaveni prostředky BOZP a kvalitní mechanizací pro provádění prací.05-Demolice_18
02-Ing-site_43