Inženýrské sítě

  • Zajistíme geodetické zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí
  • Zabezpečujeme stavby jak hloubkově (pažení výkopů všech rozměrů) tak povrchově (zábrany, přechodové můstky, dopravní značení, dopravně inženýrské opatření a rozhodnutí tzv. DIO/DIR)
  • Poskytujeme následnou opravu komunikací (asfalt, dlažba apod…)
  • Zajistíme monitoring stavu potrubí pomocí kamerového systému
  • Realizujeme bezvýkopový rozvod a sanaci potrubí

Vodovody

  • Realizujeme rozvody jak pro pitnou vodu domácnostem, tak i užitkovou vodu pro průmysl a zemědělství
  • Provádíme profesionální rekonstrukce a výstavbu nových vodovodních řadů, přivaděčů a armaturních stanic. Instalujeme přípojky až k domovním vodoměrům vč. související infrastruktury (zemní práce, doprava apod.)

Kanalizace

  • Provádíme odborné rekonstrukce a výstavby nových kanalizačních řadů, čerpacích stanic odpadních vod, revizních šachet a drenáží. Dle požadavku zajistíme přivedení přípojky až do domu.
  • Realizujeme tlakové a gravitační kanalizace libovolné dimenze potrubí

Plynovody

  • Provádíme výstavbu nízko, středo i vysokotlakých rozvodů plynu, regulačních stanic, včetně příjezdových komunikací a oplocení, rekonstrukce