03
 • Zajistíme geodetické zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí

 • Zabezpečujeme stavby jak hloubkově (pažení výkopů všech rozměrů)
  tak povrchově (zábrany, přechodové můstky, dopravní značení, dopravně inženýrské opatření a rozhodnutí tzv. DIO/DIR)

 • Poskytujeme následnou opravu komunikací (asfalt, dlažba apod...)

 • Zajistíme monitoring stavu potrubí pomocí kamerového systému

 • Realizujeme bezvýkopový rozvod a sanaci potrubí


Vodovody

 • Realizujeme rozvody jak pro pitnou vodu domácnostem, tak i užitkovou vodu pro průmysl a zemědělství

 • Provádíme profesionální rekonstrukce a výstavbu nových vodovodních řadů, přivaděčů a armaturních stanic. Instalujeme přípojky až k domovním vodoměrům vč. související infrastruktury (zemní práce, doprava apod.)


Kanalizace

 • Provádíme odborné rekonstrukce a výstavby nových kanalizačních řadů, čerpacích stanic odpadních vod, revizních šachet a drenáží. Dle požadavku zajistíme přivedení přípojky až do domu.

 • Realizujeme tlakové a gravitační kanalizace libovolné dimenze potrubí


Plynovody

 • Provádíme výstavbu nízko, středo i vysokotlakých rozvodů plynu, regulačních stanic, včetně příjezdových komunikací a oplocení, rekonstrukce
02-Ing-site_43