Komunikace a chodníky

Komunikace

  • Provádíme výstavbu i rekonstrukce místních a účelových komunikací, cyklostezek, parkovišť a jiných zpevněných ploch
  • Zajišťujeme pokládku a frézování asfaltových povrchů
  • Pokládáme retardéry, obrubníky, kanálové vpusti vč. napojení na kanalizaci

Chodníky

  • Stavíme a rekonstruujeme chodníky, ale i celé pěší zóny
  • Zajišťujeme pokládku zámkové a žulové dlažby, obrubníků a kanálových vpustí vč. napojení na kanalizaci