03


  Komunikace

  • Provádíme výstavbu i rekonstrukce místních a účelových komunikací, cyklostezek, parkovišť a jiných zpevněných ploch

  • Zajišťujeme pokládku a frézování asfaltových povrchů

  • Pokládáme retardéry, obrubníky, kanálové vpusti vč. napojení na kanalizaci


  Chodníky

  • Stavíme a rekonstruujeme chodníky, ale i celé pěší zóny

  • Zajišťujeme pokládku zámkové a žulové dlažby, obrubníků a kanálových vpustí vč. napojení na kanalizaci02-Ing-site_43