03ReferenceStručný přehled realizovaných zakázek a projektů našimi zaměstnanci od roku 1991 do současnosti

Lokalita
Rozsah prací
Výše investice
OS - Kunratice V. etapa
Kanalizace, vodovod, plyn, komunikace
9 mil. Kč
SUBTERRA - Kejřův park
Vodovod, kanalizace, retenční nádrž
6,5 mil. Kč
RD Křeslice
Novostavba
12 mil. Kč
Předměřice nad Jizerou
Splašková kanalizace - ČOV
9 mil. Kč
LMG - Česká republika
Výstavba měřících stanic na vodních tocích
22 mil. Kč
RD Pohořelec
Rekonstrukce
5 mil. Kč
Pitkovice
Kanalizace, vodovod, plyn, komunikace
21 mil. Kč
OS - Kunratice
Komunikace
8 mil. Kč
AQUAPALACE - Čestlice
Protipovodňová opatření
6 mil. Kč
Barvy Laky - Praha
Kanalizace, vodovod, komunikace, topný kanál
11,5 mil. Kč
Pitkovice
Kanalizace, vodovod, plyn, komunikace
21 mil. Kč
Obec Sulice
Tlaková kanalizace
2 mil. Kč
BD Kamenice
Sanace obvodového pláště
14 mil. Kč
Čtyřkoly
Kanalizace + ČOV
16 mil. Kč
UNISTAV - ČZU
Dešťová a splašková kanalizace, vodovod
2,5 mil. Kč
Na Srážku, Praha 4
Zateplení objektu
14 mil. Kč
RD Dubeč II.
Novostavba
9 mil. Kč
Městské vily Libuš
Kanalizace, vodovod, komunikace
5 mil. Kč02-Ing-site_43