Reference

Stručný přehled realizovaných zakázek a projektů našimi zaměstnanci od roku 1991 do současnosti

Lokalita Rozsah prací Výše investice
OS – Kunratice V. etapa Kanalizace, vodovod, plyn, komunikace 9 mil. Kč
SUBTERRA – Kejřův park Vodovod, kanalizace, retenční nádrž 6,5 mil. Kč
RD Křeslice Novostavba 12 mil. Kč
Předměřice nad Jizerou Splašková kanalizace – ČOV 9 mil. Kč
LMG – Česká republika Výstavba měřících stanic na vodních tocích 22 mil. Kč
RD Pohořelec Rekonstrukce 5 mil. Kč
Pitkovice Kanalizace, vodovod, plyn, komunikace 21 mil. Kč
OS – Kunratice Komunikace 8 mil. Kč
AQUAPALACE – Čestlice Protipovodňová opatření 6 mil. Kč
Barvy Laky – Praha Kanalizace, vodovod, komunikace, topný kanál 11,5 mil. Kč
Pitkovice Kanalizace, vodovod, plyn, komunikace 21 mil. Kč
Obec Sulice Tlaková kanalizace 2 mil. Kč
BD Kamenice Sanace obvodového pláště 14 mil. Kč
Čtyřkoly Kanalizace + ČOV 16 mil. Kč
UNISTAV – ČZU Dešťová a splašková kanalizace, vodovod 2,5 mil. Kč
Na Srážku, Praha 4 Zateplení objektu 14 mil. Kč
RD Dubeč II. Novostavba 9 mil. Kč
Městské vily Libuš Kanalizace, vodovod, komunikace 5 mil. Kč