Slovo ředitele společnosti

MANABAU s.r.o. se  zaměřuje převážně na výstavbu a rekonstrukce inženýrských sítí a pozemních komunikací. Naším hlavním působištěm je Praha a Středočeský kraj. V hlavním městě jsme schopni bez problémů plně dodržovat pražské standardy, které požadují organizace jako Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Pražská vodohospodářská společnost a.s., Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. a jiné podobné. Dále už v menším rozsahu provádíme výstavbu a rekonstrukce pozemních staveb.

Jsme ryze česká společnost, finančně stabilní a dynamicky se rozvíjející, která vznikla v roce 2014 seskupením odborníků ze stavebních firem jak z řad vedoucích pracovníků, tak i dělnických profesí s více než 25letou praxí v oboru.

Naše společnost zaměstnává v hlavním pracovním poměru 40 zaměstnanců v struktuře – vedení společnosti ( autorizovaný inženýr pro vodní hospodářství a krajinné inženýrství ), příprava staveb, cenové nabídky, ekonomický úsek,  MTZ, stavbyvedoucí, mistři, montéři, strojníci, řidiči a stavební dělníci. Dále udržujeme obchodně-pracovní vztah s našimi dalšími subdodavateli, kteří pro nás pracují po celý rok. Tím pádem disponujeme deseti plnohodnotnými a plně vybavenými skupinami včetně profesně kvalifikovaných vodovodních a kanalizačních montérů, stavebních strojů, nákladních vozidel, hutníci techniky, svařovací techniky a drobné mechanizace  pro provádění výstavby a rekonstrukce inženýrských sítí a pozemních komunikací. Naše vybavení se snažíme udržovat do maximálního stáří sedmi let tak, abychom mohli prováděné práce odvádět v požadované kvalitě a bez reklamací. Velice pečlivě dbáme na dodržování BOZP.

Naše společnost dosáhla v roce 2019 obratu 140 mil. A v letošním roce tuto hranice mírně překročíme. Nechceme obrat razantně zvyšovat, protože jdeme cestou stabilnější středně velké firmy, s co nejmenší fluktuací našich zaměstnanců, která bude plnohodnotně uspokojovat přání a požadavky našich zákazníků.

Ing. Michal Naidr

Jednatel