Úprava inženýrských sítí – Prologis Park Prague

  • Datum výstavby: 06/2022 – 11/2022
  • Místo realizace: Prologis Park Prague – Rudná
  • Investor: Prologis, Inc.
  • Výše investice: 16 397 000,-Kč

V logistickém parku Prologis Park Prague v blízkosti dálnice D5 v Rudné u Prahy se dlouhodobě podílíme na výstavbě, které probíhá v několika etapách. Ve 3. etapě jsme zodpovědní za rekonstrukci kanalizačního řadu a vodovodního řadu.

Kanalizační stoka v délce 233 m je nově položena z PP DN300. Vodovodní řad jsme zbudovali v délce 200 m v potrubí PPE DN160.

Výkopové i dokončovací práce byly zkomplikovány nutností úpravy povrchu v místě, kde vodovod i kanalizace na svém konci křižují dopravní cestu. Komunikace jsou v logistickém areálu zpevněné tak, aby unesly tlak při pohybu těžkých nákladních vozidel.

Provedli jsme též opravu propadlé kanalizace v délce 50 m mezi dvěma šachtami. Kanalizaci bylo třeba vykopat a přečerpat. Po opravě je nyní vedena v původní trase avšak nově v potrubí PP X-stream DN600 s vyšší obvodovou tuhostí. Tento typ potrubí je vhodný do míst s velkým dynamickým i statickým zatížením.

 

Výjimečnost projektu

X-stream DN600

 

Kde si můžete naši stavbu prohlédnout?

Prologis Park Prague – Rudná

Hodnocení projektu

Rychlost projektu

★ ★ ★ ★ ★

Náročnost projektu

★ ★ ★ ★ ★

Veřejně prospěšná stavba

★ ★ ★ ★ ☆

Stavte s námi

Hledáte stavební firmu pro svůj projekt?

Poptáváte spolehlivého subdodavatele do velké zakázky?

Chcete se nás na něco zeptat?

Galerie