Vsakování a retence dešťových vod – Černošice

  • Datum výstavby: 04/2023- 08/2023
  • Místo realizace: Černošice – vybrané lokality
  • Investor: Město Černošice
  • Výše investice: 10 852 400,-Kč

Hlavním cílem projektu, který realizovujeme v Černošicích, je regulace odtoku srážkové vody při nárazovém zatížení kanalizace. Nová soustava retenčních nádrží s přepadem do vsakovacích objektů bude zbudována v ulici Školní, Nádražní a v Olšinách. Instalované retenčně vsakovací objekty (plastové boxy) mají objem od 43 m3 do 200 m3.

Většina vsakovacích boxů je umístěna v nezastavěném prostoru, pokládáme ale též nové kanalizační potrubí a budujeme přípojky do stávající dešťové kanalizace v komunikaci.

V areálu ZŠ Černošice je projektem řešena retence a vsakování dešťové vody z části střech a zpevněných ploch. Retenční nádrž zde slouží také jako akumulační jímka pro závlahu zelených ploch a je vybavena závlahovým čerpadlem.  Stavíme zde zahradní vodovod v délce 103 m zakončený šachtami pro napojení závlahy.

Práce v zelené ploše areálu ZŠ komplikuje absence zpevněné přístupové cesty na staveniště.

 

 

Výjimečnost projektu

Retenční nádrž

Vsakovací objekt

Zahradní vodovod

 

Kde si můžete naši stavbu prohlédnout?

Černošice

Hodnocení projektu

Rychlost projektu

★ ★ ★ ★ ☆

Náročnost projektu

★ ★ ★ ☆ ☆

Veřejně prospěšná stavba

★ ★ ★ ★ ★

Stavte s námi

Hledáte stavební firmu pro svůj projekt?

Poptáváte spolehlivého subdodavatele do velké zakázky?

Chcete se nás na něco zeptat?

Galerie