Vsakování a retence dešťových vod – Černošice

  • Datum výstavby: 04/2023- 08/2023
  • Místo realizace: Černošice – vybrané lokality
  • Investor: Město Černošice
  • Výše investice: 10 852 400,-Kč

Hlavním cílem projektu, který jsme realizovali v Černošicích, je regulace odtoku srážkové vody při nárazovém zatížení kanalizace. Nová soustava retenčních nádrží s přepadem do vsakovacích objektů byla zbudována v ulici Školní, Nádražní a v Olšinách. Instalované retenčně vsakovací objekty (plastové boxy) mají objem od 43 m3 do 200 m3.

Většina vsakovacích boxů je umístěna v nezastavěném prostoru, položili jsme ale též nové kanalizační potrubí a zbudovali přípojky do stávající dešťové kanalizace, která vede v komunikaci.

V areálu ZŠ Černošice byla projektem vyřešena retence a vsakování dešťové vody z části střech a zpevněných ploch. Retenční nádrž zde slouží také jako akumulační jímka pro závlahu zelených ploch a je vybavena závlahovým čerpadlem.  Postavili jsme zde zahradní vodovod v délce 103 m zakončený šachtami pro napojení závlahy.

Práce v zelené ploše areálu ZŠ nám ztížila absence zpevněné přístupové cesty na staveniště.

 

 

Výjimečnost projektu

Retenční nádrž

Vsakovací objekt

Zahradní vodovod

 

Kde si můžete naši stavbu prohlédnout?

Černošice

Hodnocení projektu

Rychlost projektu

★ ★ ★ ★ ☆

Náročnost projektu

★ ★ ★ ☆ ☆

Veřejně prospěšná stavba

★ ★ ★ ★ ★

Stavte s námi

Hledáte stavební firmu pro svůj projekt?

Poptáváte spolehlivého subdodavatele do velké zakázky?

Chcete se nás na něco zeptat?

Galerie