Inženýrské sítě – Rodinné bydlení Kbeličky

  • Datum výstavby: 01/2022 – 06/2023
  • Místo realizace: Praha 19 – Kbely
  • Investor: Bydlení Kbeličky s.r.o.
  • Výše investice: 54 900 000,-Kč

V městské části Praha 19 – Kbely v lokalitě kolem Hůlkovy ulice vzniká rozsáhlý rezidenční projekt Bydlení Kbeličky s celkem 57 rodinnými domy. V tomto projektu máme na starosti stavbu vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace, plynovodu a pozemních komunikací s veřejným osvětlením. Nově zbudovanou infrastrukturu bude napojovat na stávající vodovod. Při napojování se nevyhneme výluce a souvisejícím nákladům.

Část stavby probíhá ve volném terénu. V krátkém úseku budeme vést potrubí pod stávající komunikací. Celkem položíme cca. 800 m vodovodního potrubí a 370 m splaškové kanalizace. Potrubí je z tvárné litiny v profilech odpovídajících šířek.

S ohledem na charakter terénu nelze v tomto případě použít gravitační/spádovou kanalizaci. Tlaková kanalizace v délce 800 m plastového potrubí (D75 a D90) bude napojovat 17 domovních čerpacích stanic. Systém doplní centrální čerpací stanice s větší kapacitou dle standardů PVK.

V projektu je pamatováno také na hospodaření se srážkovou vodou. V lokalitě jsou umístěny 3 vsakovací objekty (boxy) s celkovou kapacitou 115 m3

Plynofikaci nové čtvrti zajistí plynové potrubí v délce 735 m v profilech D90 a D160.

Naším úkolem je též zbudování nových komunikací a veřejného osvětlení. Celkem zhotovíme 2100 mživičného povrchu, 4200 mzámkové dlažby a 3200 m chodníkových obrub. Položíme kabelové trasy pro veřejné osvětlení v délce 715 m a postavíme 23 stožárů pro instalaci světel.

Chodníky budou vybaveny prvky pro bezpečný pohyb nevidomých.

Výjimečnost projektu

Rozsáhlost projektu

Tlaková kanalizace

Vsakovací objekty

Veřejné osvětlení

Chodníky 

 

 

Kde si můžete naši stavbu prohlédnout?

Praha 19 – Kbely

Hodnocení projektu

Rychlost projektu

★ ★ ★ ☆ ☆

Náročnost projektu

★ ★ ★ ☆ ☆

Veřejně prospěšná stavba

★ ★ ★ ☆ ☆

Stavte s námi

Hledáte stavební firmu pro svůj projekt?

Poptáváte spolehlivého subdodavatele do velké zakázky?

Chcete se nás na něco zeptat?

Galerie