NEPOINT Park Nehvizdy – areálová kanalizace a vodovod

  • Datum výstavby: 01/2023 – 06/2023
  • Místo realizace: NEPOINT Park Nehvizdy
  • Investor: Olymptoy s.r.o.
  • Výše investice: 11 913 000,-Kč

Při stavbě nové skladovací haly v logistickém areálu NEPOINT Park Nehvizdy jsme dostali na starost vybudování areálové dešťové i splaškové kanalizace a vodovodu.

S ohledem na velikost zastavěné plochy bylo nutné v projektu řešit také management srážkové vody. Součástí kanalizace jsou kapacitní štěrkové vsakovací objekty. V celém systému je zařazena i trubní retence za účelem regulace odtoku vody do veřejné kanalizace při nárazovém zatížení srážkovou vodou. Je řešena pomocí železobetonových trub DN 800 v délce 70 metrů.

Součástí dodávky je několik odlučovačů tuku. Tlakovou kanalizaci pohání pět čerpacích stanic. Pro osazení vodoměrů jsme zbudovali dvě vodoměrné šachty pod úrovní terénu.

Výjimečnost projektu

Štěrkové vsakovací objekty

Trubní retence

Odlučovač tuku 

Tlaková kanalizace

Čerpací stanice

Vodoměrná šachta

 

Kde si můžete naši stavbu prohlédnout?

Nehvizdy, Okružní 1118

Hodnocení projektu

Rychlost projektu

★ ★ ★ ★ ☆

Náročnost projektu

★ ★ ★ ★ ☆

Veřejně prospěšná stavba

★ ★ ★ ☆ ☆

Stavte s námi

Hledáte stavební firmu pro svůj projekt?

Poptáváte spolehlivého subdodavatele do velké zakázky?

Chcete se nás na něco zeptat?

Galerie