Rekonstrukce garáží ve vnitrobloku – P3 Vinohrady

  • Datum výstavby: 04/2023- 08/2023
  • Místo realizace: Vinohradská 114/1756, Praha 3 – Vinohrady
  • Investor: MČ Praha 3 – Vinohrady
  • Výše investice: 39 200 000,-Kč

Na Praze 3 ve Vinohradské ulici jsme v projektu rekonstrukce stávajících garáží byli subdodavatelem společnosti Subterra a.s.

Garáže Flora, zbudované v 80. letech 20. století ve vnitrobloku činžovních domů, přestaly již před několika lety vyhovovat svému účelu a my jsme dostali na starost jejich demolici. V původním půdorysu budou postaveny nové modernější garáže s předpokládanou kapacitou přes 70 parkovacích míst.

Demoliční práce (včetně rozebrání dvou nefunkčních autovýtahů) v suterénu a přízemním podlaží byly provedeny s maximální ohleduplností k okolí. Bylo nutné eliminovat zejména hluk a vibrace.

Bourací práce jsme proto prováděli menší technikou nebo ručně. Některé konstrukce musely být před demolicí oddilatovány ve styku se sousedními objekty, aby nedocházelo k nežádoucímu přenosu vibrací.

Odvezli jsme celkem 4000 t suti a 100 t železa. Odvoz suti komplikoval omezený přístup na staveniště. Materiál jsme odváželi vjezdem určeným pro osobní automobily.

 

 

 

Výjimečnost projektu

Demolice

Dilatace konstrukcí

Odvoz suti

 

Kde si můžete naši stavbu prohlédnout?

Vinohradská 114/1756, Praha 3

Hodnocení projektu

Rychlost projektu

★ ★ ★ ★ ☆

Náročnost projektu

★ ★ ★ ★ ☆

Veřejně prospěšná stavba

★ ★ ★ ★ ★

Stavte s námi

Hledáte stavební firmu pro svůj projekt?

Poptáváte spolehlivého subdodavatele do velké zakázky?

Chcete se nás na něco zeptat?

Galerie