Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C

  • Datum výstavby: 11/2022 – 11/2024
  • Místo realizace: ul. Na Florenci – Praha 1
  • Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.
  • Výše investice: 14 895 500,-

V projektu rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C jsme dodavateli hlavního stavitele, kterým je sdružení společností Metrostav DIZ a.s. a Geosan Group a.s. Naším dalším partnerem jsou v tomto projektu také Plynovody Praha s.r.o.

Rozsáhlá a nákladná rekonstrukce proběhne v několika etapách. Kvůli velmi špatnému stavu (korozi) je nutné vyměnit monolitickou desku včetně nosníků a hydroizolační vrstvy.

V hydroizolační vrstvě jsou vedeny inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plynovod…)  a naším úkolem je zajistit obslužnost okolí stanice metra v průběhu stavby. Provádíme tedy dočasné i definitivní přeložky inženýrských sítí včetně přeložek uličních vpustí. Nad křižovatkou ulice Křižíkova a Ke Štvanici jsou k tomuto účelu  vybudovány provizorní ocelové konstrukce pro vzdušné vedení. Přeložky je nutné zaizolovat a doprovodit topným kabelem.

 

Výjimečnost projektu

Stavba v městské zástavbě

Přeložka IS 

Vzdušné vedení

 

Kde si můžete naši stavbu prohlédnout?

Praha 1 – stanice metra Florenc C

Hodnocení projektu

Rychlost projektu

★ ☆ ☆ ☆ ☆

Náročnost projektu

★ ★ ★ ★ ★

Veřejně prospěšná stavba

★ ★ ★ ★ ★

Stavte s námi

Hledáte stavební firmu pro svůj projekt?

Poptáváte spolehlivého subdodavatele do velké zakázky?

Chcete se nás na něco zeptat?

Galerie