Obnova vodovodního řadu a rekonstrukce kanalizace – U krčského nádraží

  • Datum výstavby: 02/2023 – 06/2023
  • Místo realizace: U krčského nádraží – Praha 4
  • Investor: PVS a.s.
  • Výše investice: 12 171 500,-Kč

Jako subdodavatel firmy Čermák a Hrachovec, a.s. provádíme v rezidenční čtvrti u krčského nádraží kompletní obnovu vodovodního řadu a kanalizace.

Při obnově vodovodního řadu vzměníme rozvodné potrubí (litina DN150) v délce 186 metrů a připojíme stávající napojení.

Rekonstrukci kanalizace jsme zahájili odkrytím kanalizační stoky. V rozporu s projektovou dokumentací jsme při výkopových pracích narazili v trase kanalizace na tunel, kterým bylo vedena původní stoka. Pro uložení nového potrubí bylo tedy nutné uměle vytvořenou štolu nejprve zbourat.

Profil DN600 nahrazujeme potrubím s průměrem 800 mm v celkové délce 164 m. Navýšíme tím celkovou kapacitu kanalizace.

Potrubí je ukládáno do otevřeného výkopu. Provádíme bourání i finální opravu povrchů asfaltové vozovky a chodníků.

Výjimečnost projektu

Stavba v městské zástavbě

Povrch komunikace

Likvidace stavby 

 

Kde si můžete naši stavbu prohlédnout?

Praha 4 – ul. U krčského nádraží

Hodnocení projektu

Rychlost projektu

★ ★ ★ ★ ☆

Náročnost projektu

★ ★ ★ ★ ★

Veřejně prospěšná stavba

★ ★ ★ ★ ★

Stavte s námi

Hledáte stavební firmu pro svůj projekt?

Poptáváte spolehlivého subdodavatele do velké zakázky?

Chcete se nás na něco zeptat?

Galerie