Chodník v ul. Františka Diviše

Zateplení fasády činžovního domu

Závlahový systém v botanické zahradě

Rekonstrukce dětského hřiště

Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ

Oprava oplocení a úprava zahrady MŠ

Schodiště a chodník na cyklostezku

Kanalizace a retenční nádrž V Tower

Oprava povrchů před hasičskou stanicí

Rekonstrukce bytových jednotek

IS a komunikace – Zbraslav

Rekonstrukce školní kuchyně

Inženýrské sítě Praha 3

,

IS a komunikace Praha 10

Revitalizace městského parku

Rekonstrukce parkoviště – Poliklinika Olšanská

Fasáda ZŠ – Zdice

Zajištění úklidu Olšanská

Výměna oken – Sedlčany

IS a komunikace – Resort Milíčovský les

,

Dešťová kanalizace I.,II.,III. Etapa

Cyklostezka A1 – Šárovo kolo

Vodovodní přípojka ČHMÚ Komořany

Inženýrské sítě ZŠ Zličín

,

OBNOVA PROPUSTKU I./II. – NALŽOVICE

IS a tukový lapol – RUSTONKA

IS a komunikace – Bytový areál Braník

Parkovací stání u hřbitova

Dešťová kanalizace – K Vrtilce (Libuš)

IS A KOMUNIKACE – OS NA VACKOVĚ

,

PROTIPOŽÁRNÍ NÁDRŽ – DUBEČ

Dešťová kanalizace ČHMÚ Komořany

Rekonstrukce povrchu školního hřiště a sanace stěny – ZŠ Praha 2

Výstavba kanalizace Zelené domky

Rekonstrukce kanalizace a obnova vodovodních řadů – Praha 12

Zajištění úklidu v průběhu stavby

Rekonstrukce řadu – Ke Klíčovu, P-9

,

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu – Slavníkova, P-6

,

IS a komunikace – Nová Květnice

,

Inženýrské sítě – Kaskády Barrandov

Rekonstrukce splaškové kanalizace – Meinlinova, Koloděje

Zkapacitnění dešťové kanalizace – Prologis Park Prague

Inženýrské sítě – Rodinné bydlení Kbeličky

,

Rekonstrukce kanalizace – ul. Na Florenci

,

Obnova vodovodního řadu – Bubenské nábřeží

Rekonstrukce střešního pláště – ul. Táboritská

Úprava inženýrských sítí – Prologis Park Prague

,

Sanace odtahu z praní filtru – vodní nádrž Klíčava

,

Parkoviště pro odpočinkovou zónu – Prologis Park Prague

Obnova vodovodního řadu a rekonstrukce kanalizace – U krčského nádraží

,

Mateřská škola u Elektry – Praha 9

,

NEPOINT Park Nehvizdy – areálová kanalizace a vodovod

Obnova horkovodu – Pára Libušská

,

Rozšíření hřbitova v Hostivaři

,

Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C

Vsakování a retence dešťových vod – Černošice

Rekonstrukce garáží ve vnitrobloku – P3 Vinohrady

Rekonstrukce vodovodu v ul. Karlštejnská – Černošice

Rekonstrukce sociálního zařízení – Waldorfská MŠ