Výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí, pozemních staveb a komunikací

Od našich partnerů

"Firma MANABAU s.r.o. pro naši firmu zrealizovala práce na výstavbě HDC Bulovka, a to zejména při zbudování splaškové a dešťové kanalizace včetně akumulační nádrže, kanalizační a vodovodní přípojky."
placeholder - LEVEL a.s.
"Práce byly provedeny podle veškerých oprávnění vydaných státními orgány v kvalitě a souladu s ČSN a s použitím materiálů předepsané jakosti podle vydaných certifikátů, atestů a prohlášení o shodě."
placeholder - OZRIM a.s.
"K naší spokojenosti pro nás firma MANABAU s.r.o. zrealizovala stavbu kanalizace, vodovodu a zpevněných ploch pro OS Slunečný vršek fáze 3B obj. JKL."
placeholder - Metrostav a.s.

Dejte nám vědět o svém stavebním projektu!

Jsme pyšní na svou práci. Kvalita u nás není náhoda.