Demolice a odpady

  • Provádíme komplexní i částečné demolice stavebních konstrukcí včetně dopravy a kontinuální likvidace vzniklého odpadu na skládku podle jeho zatřídění.
  • V průběhu prací dbáme na dodržení všech bezpečnostních předpisů a norem, protiprašných opatření. Naši pracovníci jsou vždy vybaveni prostředky BOZP a kvalitní mechanizací pro provádění prací.

Hledáte stavební firmu pro svůj nový projekt?

Reference

Parkoviště pro odpočinkovou zónu – Prologis Park Prague

Sanace odtahu z praní filtru – vodní nádrž Klíčava

,

Úprava inženýrských sítí – Prologis Park Prague

,

Rekonstrukce střešního pláště – ul. Táboritská

Obnova vodovodního řadu – Bubenské nábřeží

Rekonstrukce kanalizace – ul. Na Florenci

,

Inženýrské sítě – Rodinné bydlení Kbeličky

,

Zkapacitnění dešťové kanalizace – Prologis Park Prague

Rekonstrukce splaškové kanalizace – Meinlinova, Koloděje

Inženýrské sítě – Kaskády Barrandov

IS a komunikace – Nová Květnice

,

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu – Slavníkova, P-6

,