Demolice a odpady

  • Provádíme komplexní i částečné demolice stavebních konstrukcí včetně dopravy a kontinuální likvidace vzniklého odpadu na skládku podle jeho zatřídění.
  • V průběhu prací dbáme na dodržení všech bezpečnostních předpisů a norem, protiprašných opatření. Naši pracovníci jsou vždy vybaveni prostředky BOZP a kvalitní mechanizací pro provádění prací.

Hledáte stavební firmu pro svůj nový projekt?

Reference

Rekonstrukce kanalizace a obnova vodovodních řadů – Praha 12

Výstavba kanalizace Zelené domky

Rekonstrukce povrchu školního hřiště a sanace stěny – ZŠ Praha 2

Dešťová kanalizace ČHMÚ Komořany

PROTIPOŽÁRNÍ NÁDRŽ – DUBEČ

IS A KOMUNIKACE – OS NA VACKOVĚ

,

Dešťová kanalizace – K Vrtilce (Libuš)

Parkovací stání u hřbitova

IS a komunikace – Bytový areál Braník

IS a tukový lapol – RUSTONKA

OBNOVA PROPUSTKU – NALŽOVICE

Inženýrské sítě ZŠ Zličín

,