Demolice a odpady

  • Provádíme komplexní i částečné demolice stavebních konstrukcí včetně dopravy a kontinuální likvidace vzniklého odpadu na skládku podle jeho zatřídění.
  • V průběhu prací dbáme na dodržení všech bezpečnostních předpisů a norem, protiprašných opatření. Naši pracovníci jsou vždy vybaveni prostředky BOZP a kvalitní mechanizací pro provádění prací.

Hledáte stavební firmu pro svůj nový projekt?

Reference

PROTIPOŽÁRNÍ NÁDRŽ – DUBEČ

IS A KOMUNIKACE – OS NA VACKOVĚ

,

Dešťová kanalizace – K Vrtilce (Libuš)

Parkovací stání u hřbitova

IS a komunikace – Bytový areál Braník

IS a tukový lapol – RUSTONKA

OBNOVA PROPUSTKU – NALŽOVICE

Inženýrské sítě ZŠ Zličín

,

Vodovodní přípojka ČHÚ Komořany

Cyklostezka A1 – Šárovo kolo

Dešťová kanalizace I.,II.,III. Etapa

IS a komunikace – Resort Milíčovský les

,