Demolice a odpady

  • Provádíme komplexní i částečné demolice stavebních konstrukcí včetně dopravy a kontinuální likvidace vzniklého odpadu na skládku podle jeho zatřídění.
  • V průběhu prací dbáme na dodržení všech bezpečnostních předpisů a norem, protiprašných opatření. Naši pracovníci jsou vždy vybaveni prostředky BOZP a kvalitní mechanizací pro provádění prací.

Hledáte stavební firmu pro svůj nový projekt?

Reference

Rekonstrukce garáží ve vnitrobloku – P3 Vinohrady

Vsakování a retence dešťových vod – Černošice

Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C

Rozšíření hřbitova v Hostivaři

,

Obnova horkovodu – Pára Libušská

,

NEPOINT Park Nehvizdy – areálová kanalizace a vodovod

Mateřská škola u Elektry – Praha 9

,

Obnova vodovodního řadu a rekonstrukce kanalizace – U krčského nádraží

,

Parkoviště pro odpočinkovou zónu – Prologis Park Prague

Sanace odtahu z praní filtru – vodní nádrž Klíčava

,

Úprava inženýrských sítí – Prologis Park Prague

,

Rekonstrukce střešního pláště – ul. Táboritská