Komunikace a chodníky

Komunikace

Provádíme výstavbu i rekonstrukce místních a účelových komunikací, cyklostezek, parkovišť a jiných zpevněných ploch.
Zajišťujeme pokládku a frézování asfaltových povrchů.
Pokládáme retardéry, obrubníky, kanálové vpusti vč. napojení na kanalizaci.

Chodníky

Stavíme a rekonstruujeme chodníky i celé pěší zóny.
Zajišťujeme pokládku zámkové a žulové dlažby, obrubníků a kanálových vpustí vč. napojení na kanalizaci.

Hledáte stavební firmu pro svůj nový projekt?

Reference

IS A KOMUNIKACE – OS NA VACKOVĚ

,

Parkovací stání u hřbitova

OBNOVA PROPUSTKU – NALŽOVICE

Inženýrské sítě ZŠ Zličín

,

Cyklostezka A1 – Šárovo kolo

IS a komunikace – Resort Milíčovský les

,

Rekonstrukce parkoviště – Poliklinika Olšanská

Inženýrské sítě Praha 3

,

Oprava povrchů před hasičskou stanicí

Schodiště a chodník na cyklostezku

Chodník v ul. Františka Diviše