Komunikace a chodníky

Komunikace

Provádíme výstavbu i rekonstrukce místních a účelových komunikací, cyklostezek, parkovišť a jiných zpevněných ploch.
Zajišťujeme pokládku a frézování asfaltových povrchů.
Pokládáme retardéry, obrubníky, kanálové vpusti vč. napojení na kanalizaci.

Chodníky

Stavíme a rekonstruujeme chodníky i celé pěší zóny.
Zajišťujeme pokládku zámkové a žulové dlažby, obrubníků a kanálových vpustí vč. napojení na kanalizaci.

Hledáte stavební firmu pro svůj nový projekt?

Reference

Rozšíření hřbitova v Hostivaři

,

Obnova horkovodu – Pára Libušská

,

Mateřská škola u Elektry – Praha 9

,

Obnova vodovodního řadu a rekonstrukce kanalizace – U krčského nádraží

,

Parkoviště pro odpočinkovou zónu – Prologis Park Prague

Úprava inženýrských sítí – Prologis Park Prague

,

Rekonstrukce kanalizace – ul. Na Florenci

,

Inženýrské sítě – Rodinné bydlení Kbeličky

,

IS a komunikace – Nová Květnice

,

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu – Slavníkova, P-6

,

Rekonstrukce řadu – Ke Klíčovu, P-9

,

IS A KOMUNIKACE – OS NA VACKOVĚ

,
  • 1
  • 2