Práce byly provedeny podle veškerých oprávnění vydaných státními orgány v kvalitě a souladu s ČSN a s použitím materiálů předepsané jakosti podle vydaných certifikátů, atestů a prohlášení o shodě.