Naše realizace

Rekonstrukce sociálního zařízení – Waldorfská MŠ

Rekonstrukce vodovodu v ul. Karlštejnská – Černošice

Rekonstrukce garáží ve vnitrobloku – P3 Vinohrady

Vsakování a retence dešťových vod – Černošice

Rekonstrukce stropní desky stanice metra Florenc C

Rozšíření hřbitova v Hostivaři

,

Obnova horkovodu – Pára Libušská

,

NEPOINT Park Nehvizdy – areálová kanalizace a vodovod

Mateřská škola u Elektry – Praha 9

,

Obnova vodovodního řadu a rekonstrukce kanalizace – U krčského nádraží

,

Parkoviště pro odpočinkovou zónu – Prologis Park Prague

Sanace odtahu z praní filtru – vodní nádrž Klíčava

,

Úprava inženýrských sítí – Prologis Park Prague

,

Rekonstrukce střešního pláště – ul. Táboritská

Obnova vodovodního řadu – Bubenské nábřeží

Rekonstrukce kanalizace – ul. Na Florenci

,

Inženýrské sítě – Rodinné bydlení Kbeličky

,

Zkapacitnění dešťové kanalizace – Prologis Park Prague

Rekonstrukce splaškové kanalizace – Meinlinova, Koloděje

Inženýrské sítě – Kaskády Barrandov

IS a komunikace – Nová Květnice

,

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu – Slavníkova, P-6

,

Rekonstrukce řadu – Ke Klíčovu, P-9

,

Zajištění úklidu v průběhu stavby

Rekonstrukce kanalizace a obnova vodovodních řadů – Praha 12

Výstavba kanalizace Zelené domky

Rekonstrukce povrchu školního hřiště a sanace stěny – ZŠ Praha 2

Dešťová kanalizace ČHMÚ Komořany

PROTIPOŽÁRNÍ NÁDRŽ – DUBEČ

IS A KOMUNIKACE – OS NA VACKOVĚ

,

Dešťová kanalizace – K Vrtilce (Libuš)

Parkovací stání u hřbitova

IS a komunikace – Bytový areál Braník

IS a tukový lapol – RUSTONKA

OBNOVA PROPUSTKU I./II. – NALŽOVICE

Inženýrské sítě ZŠ Zličín

,

Vodovodní přípojka ČHMÚ Komořany

Cyklostezka A1 – Šárovo kolo

Dešťová kanalizace I.,II.,III. Etapa

IS a komunikace – Resort Milíčovský les

,

Výměna oken – Sedlčany

Zajištění úklidu Olšanská

Fasáda ZŠ – Zdice

Rekonstrukce parkoviště – Poliklinika Olšanská

Revitalizace městského parku

IS a komunikace Praha 10

Inženýrské sítě Praha 3

,

Rekonstrukce školní kuchyně

IS a komunikace – Zbraslav

Rekonstrukce bytových jednotek

Oprava povrchů před hasičskou stanicí

Kanalizace a retenční nádrž V Tower

Schodiště a chodník na cyklostezku

Oprava oplocení a úprava zahrady MŠ

Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ a MŠ

Rekonstrukce dětského hřiště

Závlahový systém v botanické zahradě

Zateplení fasády činžovního domu

Chodník v ul. Františka Diviše

Od našich partnerů

"Firma MANABAU s.r.o. pro naši firmu zrealizovala práce na výstavbě HDC Bulovka, a to zejména při zbudování splaškové a dešťové kanalizace včetně akumulační nádrže, kanalizační a vodovodní přípojky."
placeholder - LEVEL a.s.
"Práce byly provedeny podle veškerých oprávnění vydaných státními orgány v kvalitě a souladu s ČSN a s použitím materiálů předepsané jakosti podle vydaných certifikátů, atestů a prohlášení o shodě."
placeholder - OZRIM a.s.
"K naší spokojenosti pro nás firma MANABAU s.r.o. zrealizovala stavbu kanalizace, vodovodu a zpevněných ploch pro OS Slunečný vršek fáze 3B obj. JKL."
placeholder - Metrostav a.s.

Dejte nám vědět o svém stavebním projektu!

Jsme pyšní na svou práci. Kvalita u nás není náhoda.